Barbados, Barbados

Worthing Court

bez stravy
štúdio (standardzimmer), transfer v cene